Colibri Fond

Společnost Kolibřík CSR si uvědomuje svou společenskou odpovědnost. Vytváří nadstandardní podmínky pro všechny své zaměstnance a podporuje potřebné ve všech regionech, v nichž působí. I proto sociální podnik Kolibřík CSR v roce 2020 zřídil FOND POMOCI COLIBRI, který rozdá ze zisku společnosti minimálně 100.000 Kč ročně těm nejpotřebnějším.

Fond pomoci Colibri

„Cítíme odpovědnost k našim zdravotně znevýhodněným zaměstnancům i nad rámec našich pracovněprávních povinností. Zároveň nás oslovují malé příběhy nejen z našeho okolí,“ říká zakladatel sociálního podniku Kolibřík CSR Josef Novotný. Fond bude disponovat každý rok částkou min. 100.000 Kč pro podporu charitativních projektů a konkrétní pomoc.

„Rozdělovat finance budeme nejen našim zaměstnancům, kteří se dostali do finanční tísně, chystají nákup své kompenzační pomůcky nebo potřebují podpořit v nákupu speciálních léků,“  říká Josef Novotný.

„Za dva roky existence fondu jsme poskytli našim Kolibříkům 100(?) Help-balíčků, jako podporu v období pandemie Covid-19. V nejbližších dnech dva naši zaměstnanci využijí pomoc ve výši deseti a pěti tisíc korun. Aktuality k fondu najdete na našich sociálních sítích.“ shrnuje výkonný ředitel Kolibříka, Zdeněk Kosour.

Pomohli jsme

INTERAKTIVNÍ PŘEHLED

Jak to funguje?

dfdfdfdfdfdfdfdfdfdfd

Máte tip komu pomoci?